Home | Mobiliteitsstrategie nadert voltooiing

Mobiliteitsstrategie nadert voltooiing

Delen

Momenteel worden de puntjes op de i gezet van de Mobiliteitsstrategie, in samenwerking met Procap. De strategie staat geagendeerd voor de bestuurlijke overleggen in mei en juni. Hierin staan een aantal acties die we daarop vooruitlopend alvast kunnen gaan oppakken. Het betreft onze visies op deelauto/ deelmobiliteit en smart mobility. 

Stand van zaken overige projecten binnen het thema Mobiliteit:

Digitalisering

Om de verkeerswegen digitaal op orde te krijgen, voert Sweco momenteel een onderzoek uit binnen Noord-Nederlands verband naar de stand van zaken en de omgang met data top 15. Dit onderzoek loopt gewoon door, zij het in aan de omstandigheden aangepaste vorm.

Logistiek

Er lopen momenteel vier offerte-uitvragen voor vier projecten:

  • Inventarisatie data
  • Implementatie Zero Emissie in Groningen
  • Implementatie Zero Emissie in Assen & Leeuwarden
  • Plan van aanpak logistiek Noord-Nederland.

In overleg met Assen, Groningen en Leeuwarden benutten we deze periode voor het opstellen van de uitvraag en het op laten stellen van offertes. Medio april kunnen partijen dan ook daadwerkelijk aan de slag. Met gebruik van digitale hulpmiddelen kunnen deze werkzaamheden voor een belangrijk deel doorlopen

Fiets

Een brede sessie in samenwerking met de provincies om de mogelijkheden om te komen tot een fietsalliantie te verkennen, is voorlopig uitgesteld.

In de hele regio Groningen-Assen willen we doorfietsroutes realiseren. Recent is een landelijke richtlijn over doorfietsroutes verschenen. We gaan nu eerst bekijken hoe het landelijk en regionaal beleid zich tot elkaar verhouden, voor we regionale keuzes gaan maken.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen