Home | Onderzoek gestart naar adaptief programmeren woningbouw

Onderzoek gestart naar adaptief programmeren woningbouw

Delen

Platform31 is gestart met een onderzoek naar het adaptief programmeren van de woningbouw in de regio Groningen-Assen. Adaptief programmeren is een uitwerking van de Toekomstagenda Regio Groningen-Assen, waarin is opgenomen dat de RGA naast kwantitatieve afspraken over woningbouw ook op de kwaliteit ervan wil sturen.

Adaptief programmeren biedt de mogelijkheid om beter in te kunnen spelen op onzekerheden op de woningmarkt in de toekomst. De werkwijze is erop gericht om weerbaarder te worden voor deze onzekerheden. Immers weten we nu niet hoe de economie er over en paar jaar uit ziet, waar het (Rijks)beleid op gericht is en of er wel voldoende bouwmaterialen of -personeel beschikbaar is. Ook de woonwensen van de consument kunnen veranderen. Om beter te kunnen anticiperen op deze onzekerheden is het van belang de woningbouwafspraken meer te richten op procesafspraken en interactie dan alleen de aantallen.

Platform31 start met het inventariseren van kwalitatieve thema’s die spelen op de regionale woningmarkt en de doelstellingen die de deelnemers hebben bij de regionale woningbouwafspraken. Hiervoor gaat Platform31 interviews houden met bestuurders en ambtenaren van de deelnemers van de RGA. Deze inventarisatie vormt een opmaat naar een gezamenlijke visie, ambitie en opgave van de regionale woningmarkt.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen