Home | Provincie Drenthe sluit aan bij City Deal Impact Ondernemen

Provincie Drenthe sluit aan bij City Deal Impact Ondernemen

Delen

De provincie Drenthe sluit aan bij de City Deal Impact Ondernemen. De City Deal is een landelijk initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om duurzaam en verantwoord ondernemen te stimuleren. Steden, provincies en het Rijk werken samen met impact ondernemers (en hun netwerken) om bekende barrières rondom impact ondernemen te overwinnen.

Gedeputeerde Henk Brink: “Dankzij de City Deal Impact Ondernemen krijgen we toegang tot specifieke kennis, ondersteuning en expertise op het gebied van ondernemen met maatschappelijke impact. We zien de noodzaak van het oplossen van maatschappelijke uitdagingen in bijvoorbeeld digitalisering en circulariteit en we vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Drenthe is de plek waar je kan experimenteren en je talenten kan ontplooien. In Drenthe zijn steeds meer bedrijven die een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen en ondernemen met impact. Dankzij de City Deal kunnen we als provincie samenwerken met vele landelijke partijen waardoor we extra kennis opdoen en de ondernemers nog beter kunnen ondersteunen.”

City Deal Impact Ondernemen
Ondernemen met oog voor de maatschappij en de maatschappelijke uitdagingen krijgt bij steeds meer bedrijven een centrale positie in de bedrijfsvoering. Met de City Deal Impact Ondernemen werken overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven aan duurzaam, circulair, maatschappelijk en inclusief ondernemen. Een van de speerpunten is het inzetten van mogelijkheden om dit toegankelijker te maken waarbij bestaande praktijken, processen en financieringsmodellen tegen het licht worden gehouden en oplossingen worden doorontwikkeld.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen