Home | Verkoop van bedrijfskavels in de regio Groningen-Assen flink gegroeid!

Verkoop van bedrijfskavels in de regio Groningen-Assen flink gegroeid!

Delen

In 2022 is er in de regio Groningen-Assen 23 hectare aan bedrijfskavels uitgegeven. Dat blijkt uit de Bedrijventerreinenmonitor, die jaarlijks door het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen wordt opgesteld. Dat is flink meer dan in 2021, toen 16,5 hectare werd verkocht. Meest in het oog springend in het afgelopen jaar was de verkoop van een kavel van ruim 6 hectare op het Werklandschap Assen Zuid aan de M&G Group, die daar haar bestaande activiteiten in Assen en Groningen onder één dak wil brengen.

Behalve in Assen – waar ruim 7 hectare werd verkocht – werden ook binnen de gemeente Groningen diverse bedrijfskavels uitgegeven. In 2022 ging het in totaal om bijna 7 hectare. En ook voor bedrijventerreinen in de gemeenten Midden-Groningen, Noordenveld en Westerkwartier was volop belangstelling. Samen waren zij goed voor de verkoop van nog eens 9 hectare.

Veel belangstelling
Overigens geldt voor alle bedrijventerreinen in de regio, dat er zich bij de verschillende regiogemeenten volop gegadigden voor een kavel hebben gemeld. En met velen hiervan zijn de gesprekken in een dermate vergevorderd stadium, dat mag worden verwacht dat ook in 2023 weer een flinke hoeveelheid grond zal worden verkocht.

Behoefte aan ruimte
Voor de portefeuillehouders economie in de regio zijn de omvang van de verkopen in combinatie met de forse belangstelling reden om zich te bezinnen op de vraag, hoe de komende jaren binnen de regio kan worden voorzien in de ruimtebehoefte van bedrijven. Carine Bloemhoff, wethouder van de gemeente Groningen en voorzitter van het regionaal Portefeuillehoudersoverleg Economie, verwacht dat hierover in de loop van het jaar de nodige besluiten zullen worden genomen: “Als regio zullen we moeten bepalen, waar we nog ruimte kunnen bieden aan groeiende bedrijven. Daarbij kijken we, waar we nog nieuwe bedrijventerreinen kunnen toevoegen, maar zeker óók hoe we de ruimte op onze bestaande terreinen kunnen vergroenen, verduurzamen en beter kunnen benutten!”.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen