Home | Werklocaties onder de loep

Werklocaties onder de loep

Delen

2012: Marktanalyse STEC
In 2012 sprak adviesbureau STEC de verwachting uit, dat de komende jaren in de regio Groningen-Assen gemiddeld 12 hectare per jaar aan bedrijventerreinen zou worden uitgegeven. Op grond hiervan constateerde men destijds een teveel aan aanbod van bijna 380 hectare tot 2030. De voorspelde gemiddelde uitgifte van 12 hectare per jaar is door de recessie echter pas in 2017 voor het eerst gehaald – en overschreden. In het afgelopen jaar is 26 hectare bedrijfsterrein verkocht in de regio Groningen-Assen. Er breken weer betere tijden aan.

2017: Marktanalyse Bureau BUITEN
In 2017 heeft Regio Groningen-Assen (RGA) samen met de gemeente Groningen een nieuwe marktanalyse van onze werklocaties (bedrijventerreinen en kantorenlocaties) laten uitvoeren, ditmaal door het Utrechtse bureau BUITEN. BUITEN voorziet in 2035 een overschot van 93 tot 267 hectare, afhankelijk van de economische ontwikkeling. Er is in de afgelopen jaren dus heel wat veranderd. Ook voor de toekomst worden er veranderingen voorzien in uitgifte, zowel in nieuwbouw als in voorraad die verdwijnt door transformatie naar wonen. Het rapport marktanalyse werklocaties vindt u hier.

Positief met een kanttekening
Ondanks de positieve marktontwikkeling waarschuwt BUITEN de regio ook. Er is flink overaanbod van bedrijventerreinen en kantorengebieden, de kwaliteit blijft aandacht vragen en opportunisme ligt op de loer. Het bureau adviseert de gemeenten nieuwe locaties alleen in onderlinge afstemming en met zorgvuldige onderbouwing te realiseren. Want overaanbod zegt niet dat we niets kunnen ontwikkelen. Lokale bedrijven mogen dan ook niet de dupe worden van een regionaal overaanbod en daarom moet kleinschalige lokale ontwikkeling mogelijk blijven. Ook de ontwikkeling van toplocaties moet kunnen doorgaan, een status die op dit moment alleen de campus Groningen heeft.

Samenwerking wint aan belang
De komende jaren voorziet het Utrechtse bureau voor de regio een belangrijke rol voor de samenwerking binnen de RGA. Samenwerking zal de komende jaren alleen maar aan belang winnen, om regionale vraagstukken op te pakken. Vraagstukken zoals verouderende terreinen, duurzaam ontwikkelen en circulaire bedrijfsvoering.

Kortom, Bureau BUITEN adviseert de regio samen op te trekken, te ontwikkelen in onderlinge afstemming en de uitdagingen van de toekomst waar mogelijk regionaal aan te gaan.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen